ISRAELISINCANADA.COM - Wednesday,  Apr.  23,  2014
Trade your car here Looking for place or roommate? We've got jobs! Preowned means quality and saving.
סדר ט"ו בשבט במרכז חב"ד לדוברי עברית    Israelis in Canada     ישראלים בקנדה    חנוכה שמח    Israelis in Canada     ישראלים בקנדה    החושך נועד להגביר אור    Israelis in Canada     ישראלים בקנדה    זרוק את הבקבוק, לא את הילד    Israelis in Canada     ישראלים בקנדה    לך, אל תעצור!    Israelis in Canada     ישראלים בקנדה    לא להישאר לבד ב\'תיבה\'    Israelis in Canada     ישראלים בקנדה    למה שמחים בשמחת תורה    Israelis in Canada     ישראלים בקנדה    המדריך המלא לחג סוכות    Israelis in Canada     ישראלים בקנדה    כל מה שרציתם לדעת על ראש השנה    Israelis in Canada     ישראלים בקנדה    מה קרה בט"ו באב    Israelis in Canada     ישראלים בקנדה    
 
browse
דף הבית
פורום
פורום אמהות וגוזלים
מדריך עסקים
contact
הפוך לעמוד הבית
הוסף למעודפים
שלח אימיל
contact

contact
Jerusalem Montreal Ottawa
Toronto Vancouver

You have error: End tag 'BODY' does not match the start tag 'HR'.המדריך המלא לחג סוכות

10/4/2009

הרב ישראל לנדא

 

חג הסוכות

מטבע הדברים, על חפצים להיות בגודל מסויים: כיסא בגובה 3 ס"מ לא יכול להיות כיסא (אי-אפשר לשבת עליו), אך גם כיסא בגובה 30 מטר לא יתאים לתפקידו. לספרי ההלכה יש הרבה מה לומר על בניית הסוכה. הסוכה אמורה לשמש ‘מקום מגורים ארעי’ בה אנו מתגוררים במהלך חג הסוכות, וכדי להתאים להגדרה זו היא לא יכולה להיות נמוכה מדי – סוכה נמוכה מ-10 טפחים (82 ס"מ) תהיה פסולה, שכן היא לא מקום מגורים אלא משטח זחילה. סוכה גבוהה מדי, למעלה מעשרים אמה (9.6 מטרים) תהיה אף היא פסולה, שכן היא לא עונה להגדרת מקום מגורים עראי. מתוך המדריך הפרטני הזה נעדר פרט אחד: אורכה ורוחבה של הסוכה. ניתן לבנות סוכה בגודל עיר, מדינה או אפילו יבשת שלמה והסוכה תהיה עדיין כשרה.

את הסיבה לכך שואב התלמוד מפסוק בחומש העוסק במצוות הסוכה. כך נאמר בפסוק (ויקרא מב): "בסוכות תשבו שבעת ימים; כל האזרח בישראל ישבו בסוכת". שימו לב כי הפסוק מאיית את המילה ‘סוכת' ללא האות ו', שמשמעותה גם סוכה אחת. מכאן לומד התלמוד כי "ראויים כל ישראל לישב בסוכה אחת".

הרבי מליובאוויטש מסביר כי רעיון זה עומד במרכז חג הסוכות. לכל חג רעיון יחודי משלו. חג הפסח מלמד אותנו על החירות, חג השבועות על התורה והחכמה, וכן הלאה. הרעיון המרכזי של חג הסוכות הוא האחדות, ואחדות זו מתבטאת במצוות החג, הן בנטילת ארבעת המינים, והן בבניית הסוכה, אשר לפי הכללים האמורים  היא כשרה אף אם גודלה יאפשר לכל עם ישראל כאחד לשבת בתוכה.

ערב סוכות – יום שישי, י"ד תשרי (2 באוקטובר)

בניית הסוכה

את הסוכה בונים תחת כיפת השמים ולא תחת גג או עץ. באם יש בקרבת מקום עץ הנוטה מעל שטח הסוכה, יש לגזום ולחתוך ענפים אלו שמעל הסוכה. לפחות 80 ס''מ התחתונים של הדפנות צריכים להיות עשויים מחומר יציב. הסכך צריך להיות מן הצומח. אין להשתמש בסכך שנאסף ללא רשות מפורשת מן הבעלים וכן אין לקשור את הסכך בחוטים. בבניית הסוכה פרטים רבים ורצוי מאוד להתייעץ עם רב קודם הבנייה.

ארבעת המינים

בערב חג הסוכות יש לאגוד את הלולב עם הערבות וההדסים - המהדרים עושים זאת בעצמם בסוכה. לוקחים לולב אחד, שתי ערבות ולפחות שלושה הדסים וכורכים אותם באמצעות עלי הלולב. (בסדר אגידתם יחד ישנם מנהגים שונים). במשך ימי חג הסוכות מחליפים לפי הצורך את ההדסים והערבות.

מצוות סוכה

נאמר בתורה: ''בסוכות תשבו שבעת ימים'' והטעם לכך: ''למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים''. במדבר הקיפו ענני הכבוד את מחנה ישראל מכל צד והגנו עליהם מפני השמש והשרב. כדי שנזכור את נפלאות יציאת מצרים נצטוינו להקים סוכות.

במשך שבעת ימי החג מקפידים שלא לאכול פת או מיני מאפה וארוחה מחוץ לסוכה (וישנם המהדרים אף שלא לטעום או לשתות מחוץ לסוכה).

בכל ארוחה לאחר ברכת 'המוציא' על הלחם או ברכת 'מיני מזונות' על מיני מאפה יש לברך את ברכת 'לישב בסוכה':

 

ברוך אתה א-דני, א-להינו מלך העולם, אשר קדשנו במצותיו וצונו לישב בסכה.

 

ליל ראשון של חג הסוכות – יום שישי, י"ד תשרי (2 באוקטובר)

הדלקת נרות

יש להדליק אש שתישאר דולקת (כיריים או נר זכרון) במשך כל החג, כדי שאפשר יהיה להדליק ממנה למחרת בערב את נרות היום השני של החג, שהרי אסור להדליק אש חדשה בחג.

האשה והבנות מדליקות נרות החג (6:40 PM) ומברכות ברכת 'הדלקת הנר' וברכת 'שהחיינו':

ברוך אתה א-דני, א-להינו מלך העולם, אשר קדשנו במצותיו, וצונו להדליק נר של שבת ושל יום טוב.

"ברוך אתה א-דני א-להינו מלך העולם, שהחינו וקימנו והגיענו לזמן הזה.

קידוש

אחר רדת החשיכה ותפילת ערבית עורכים קידוש בסוכה. לאחר ברכת הקידוש מוסיפים את ברכת 'לישב בסוכה' וברכת 'שהחיינו': (ברכת שהחיינו מתייחסת אל החג וגם אל מצוות הסוכה)

נוסח הקידוש

יום הששי, ויכלו השמים והארץ וכל צבאם: ויכל א-להים ביום השביעי, מלאכתו אשר עשה, וישבת ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה: ויברך א-להים את יום השביעי, ויקדש אתו, כי בו שבת מכל מלאכתו, אשר ברא א-להים לעשות:

סברי מרנן: ברוך אתה א-דני, א-להינו מלך העולם, בורא פרי הגפן.

ברוך אתה א-דני, א-להינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל עם ורוממנו מכל לשון, וקדשנו במצותיו. ותתן  לנו א-דני א-להינו באהבה שבתות למנוחה ומועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון, את יום השבת הזה ואת יום חג הסכות הזה ואת יום טוב מקרא קדש הזה, זמן שמחתנו באהבה מקרא קדש, זכר ליציאת מצרים: כי בנו בחרת, ואותנו קדשת מכל העמים, ושבת ומועדי קדשך בשמחה ובששון הנחלתנו: ברוך אתה א-דני, מקדש השבת וישראל והזמנים.

ברוך אתה א-דני, א-להינו מלך העולם, אשר קדשנו במצותיו, וצונו לישב בסוכה.

ברוך אתה א-דני א-להינו מלך העולם, שהחינו וקימנו והגיענו לזמן הזה. 

לאחר מכן נטילת ידים, ברכת 'המוציא', ואכילת חלה (המסובים שלא קידשו בעצמם על היין יברכו לפני טעימת החלה שתי ברכות: 1) 'המוציא לחם' 2)'לישב בסוכה'.

חשיבות מיוחדת לישיבה בסוכה בליל החג הראשון, וחובה לאכול בסוכה (גם כשלא רעבים ואפילו כאשר גשום) פרוסת חלה (כ-30 גרם).

מעתה ועד סוף יום שבת, כ"ב תשרי (10באוקטובר) שהוא חג שמיני עצרת נאכל את כל הארוחות בסוכה.

אושפיזין (אורחים)

על פי תורת הסוד, שבעה מאבות האומה יורדים מגן עדן ובאים לבקרנו בכל יום מימי חג הסוכות, ונעשים אושפיזין אורחים. ואלה האושפיזין: ביום הראשון אברהם, ביום השני יצחק וכן בשאר הימים יעקב, יוסף, משה, אהרן ודוד.

יום ראשון של חג הסוכות – יום שבת, ט"ו תשרי (3 באוקטובר)

מקיימים את מצוות האכילה והישיבה בסוכה אך לא מקיימים ברכת ארבעת המינים ביממה זו מפני קדושת השבת. רק מחר נתחיל בקיום מצוה זו. 

קידוש

לאחר שחוזרים מבית הכנסת מתפילת שחרית ומוסף  מקדשים (בסוכה כמובן) על היין:

נוסח הקידוש

זכור את יום השבת לקדשו. ששת ימים תעבד ועשית כל מלאכתך. ויום השביעי שבת
לי-י א-להיך, לא תעשה כל מלאכה, אתה ובנך ובתך עבדך ואמתך ובהמתך, וגרך אשר בשעריך. כי ששת ימים עשה י-י את השמים ואת הארץ את הים ואת כל אשר בם, וינח ביום השביעי. על כן ברך י-י את יום השבת ויקדשהו.

אלה מועדי א-דני מקראי קודש אשר תקראו אותם במועדם.

סברי מרנן: ברוך אתה א-דני, א-להינו מלך העולם, בורא פרי הגפן.

ברוך אתה א-דני, א-להינו מלך העולם, אשר קדשנו במצותיו וצונו לישב בסוכה.

 

ליל שני של חג הסוכות – יום שבת, ט"ו תשרי (3 באוקטובר)

אין לעשות כל פעולת הכנה ליממה השניה של החג לפני שעת צאת השבת (7:39 PM). יש לומר "ברוך המבדיל בין קודש לקודש" ורק לאחר מכן מותרת לנו התעסקות בהכנות כמו להכין ולהדליק הנרות, בישולים ועוד.

בתפילת ערבית מוסיפים קטע "ותודיענו" אשר אף הוא כולל אמירה של המבדיל בין קודש לקודש.

הדלקת נרות

האשה והבנות מדליקות את הנרות לאחר צאת הכוכבים (החל מ-7:39 PM). אין להצית אש אלא יש להשתמש ולהעביר מאש הדולקת כבר מערב החג. לאחר ההדלקה מברכות ברכת 'הדלקת הנר' ולאחריה ברכת 'שהחיינו':

ברוך אתה א-דני, א-להינו מלך העולם, אשר קדשנו במצותיו, וצונו להדליק נר של יום טוב.

ברוך אתה א-דני, א-להינו מלך העולם, שהחינו וקימנו והגיענו לזמן הזה.

קידוש

אחר רדת החשיכה ותפילת ערבית עורכים קידוש בסוכה ומקיימים את סעודת החג.

 נוסח הקידוש:

(ברכת קידוש והבדלה)

 סברי מרנן: ברוך אתה א-דני, א-להינו מלך העולם, בורא פרי הגפן.

ברוך אתה א-דני, א-להינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל עם ורוממנו מכל לשון, וקדשנו במצותיו. ותתן  לנו א-דני א-להינו באהבה שבתות למנוחה ומועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון, את יום השבת הזה ואת יום חג הסכות הזה ואת יום טוב מקרא קדש הזה, זמן שמחתנו באהבה מקרא קדש, זכר ליציאת מצרים: כי בנו בחרת, ואותנו קדשת מכל העמים, ושבת ומועדי קדשך בשמחה ובששון הנחלתנו: ברוך אתה א-דני, מקדש השבת וישראל והזמנים.

מביט על הנרות מרחוק ומברך :

ברוך אתה א-דני א-להינו מלך העולם, בורא מאורי האש.

ברוך אתה א-דני א-להינו מלך העולם, המבדיל בין קדש לחול, בין אור לחשך, בין ישראל לעמים, בין יום השביעי, לששת ימי המעשה : בין קדשת שבת לקדשת יום טוב הבדלת, ואת יום השביעי מששת ימי המעשה קדשת, הבדלת וקדשת את עמך ישראל בקדשתך. ברוך אתה י-י המבדיל בין קדש לקדש

הלילה נשנה את סדר הברכות ונקדים את ברכת ‘שהחיינו’ לפני ברכת ‘לישב בסוכה’.

 ברוך אתה א-דני א-להינו מלך העולם, שהחינו וקימנו והגיענו לזמן הזה.

ברוך אתה א-דני, א-להינו מלך העולם, אשר קדשנו במצותיו, וצונו לישב בסוכה.

 

יום שני של חג הסוכות – יום ראשון, ט"ז תשרי (4 באוקטובר)

נטילת הלולב

החל מהיום נקיים בכל יום מימי חג הסוכות את מצוות ''ארבעת המינים''.

סדר קיום המצוה:

א) לוקחים  ביד ימין את הלולב שאליו מאוגדים ההדסים והערבות, ומברכים:
ברוך אתה א-דני, א-להינו מלך העולם, אשר קדשנו במצותיו, וצונו על נטילת לולב.

ב) לאחר מכן לוקחים את האתרוג ביד שמאל ומברכים ''שהחיינו'':
"ברוך אתה א-דני א-להינו מלך העולם, שהחינו וקימנו והגיענו לזמן הזה".
(את ברכת שהחיינו מברכים רק בפעם הראשונה בה אנו מקיימים מצוה זו השנה).

ג) מצמידים את כולם יחדיו ומנענעים נענוע קל.

נהוג לנענע את ארבעת המינים לארבע רוחות השמים, למעלה ולמטה. המטרה היא לעורר את רחמי הבורא בענין הגשמים. אנו מבקשים: 'כשם שארבעת המינים הללו אינם יכולים לצמוח ללא מים, כך זקוק העולם לגשמי ברכה'.

את מצוות ארבעת המינים ראוי לקיים בבוקר אך ניתן לקיימה גם במשך כל היום עד שקיעת השמש.

באם ניתן, רצוי להדר ולקיים מצוות ארבעת המינים בסוכה.

הבדלה

אחר צאת החג עורכים הבדלה בסוכה.

נוסח הבדלה

הנה, א-ל ישועתי אבטח, ולא אפחד. כי עזי וזמרת י-ה א-דני, ויהי לי לישועה. ושאבתם מים בששון, ממעייני הישועה. לא-דני הישועה, על עמך ברכתך סלה. א-דני צבאות עמנו, משגב לנו א-לוהי יעקב סלה. א-דני צבאות אשרי אדם בוטח בך. א-דני הושיעה, המלך יעננו ביום קראנו: ליהודים היתה אורה ושמחה, וששון ויקר. כן תהיה לנו. כוס ישועות אשא, ובשם א-דני אקרא:

סברי מרנן:

 ברוך אתה א-דני, א-להינו מלך העולם, בורא פרי הגפן:

ברוך אתה א-דני, א-להינו מלך העולם, המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים, בין יום השביעי לששת ימי המעשה. ברוך אתה א-דני, המבדיל בין קודש לחול:

אחר סיום ברכת ההבדלה לפני שתיית היין נוהגים להוסיף ברכת ‘לישב בסוכה’.

ברוך אתה א-דני, א-להינו מלך העולם, אשר קדשנו במצותיו וצונו לישב בסוכה.

חול המועד סוכות –י"ז-כ"א תשרי (5-9 באוקטובר)

ימי שמחה

אחרי שני ימי החג הראשונים, באים ימי חול המועד. בימים אלו אין מניחים תפילין, מותר לנסוע ולהדליק אש, אך ישנן מלאכות שנאסרו בו כתספורת ותיקונים שאינם הכרחיים בבית ובבגדים.

בעיקר הותרו מלאכות שהן לצורך המועד או כאלו שדחייתן עלולה לגרום הפסד מרובה.

בבית הכנסת יקיימו בכל יום מחול המועד תפילת הלל המשולבת עם  ארבעת המינים כמו כן יקראו בתורה  ויתפללו גם תפילת מוסף, גם מי שאינו רגיל להתפלל בימות החול בבית הכנסת מתאמץ להשתתף בתפילות חול המועד.

שמחת בית השואבה

לחג הסוכות שם נוסף: זמן שמחתנו, על-פי דברי התורה (דברים טז) "ושמחת בחגך, והיית אך שמח".

במהלך החג, עורכות קהילות רבות ברחבי העולם אירועי שמחת בית השואבה בשמחה וריקודים.

בזמן שבית המקדש היה קיים, בלילות של חול המועד סוכות, היו רוקדים ושרים בחצר בית המקדש, ואומרים שירות ותשבחות עד שעלה השחר ואז היו הולכים לשאוב מים ממעיין השילוח. מים אלו היו שופכים על המזבח ומכאן שם שמחה זו 'שמחת בית השואבה'. על שמחה זו אמרו ''מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו''.

אירועי שמחת בית השואבה נערכים כיום בתור זכר לשמחה הגדולה שנערכה אז, מתוך תקוה ותפילה שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ונזכה לשוב ולהשתתף בשמחת בית השואבה הגדולה בירושלים עיר הקודש.

 

הושענא רבה  - יום שישי, כ"א תשרי (9 באוקטובר) 

חשיבותו של יום זה היא בגלל היותו התאריך האחרון לגבי גזר-דיננו נגמרת בו החתימה ב''בית דין של מעלה'', ונמסרים הפתקים פסקי הדין לביצוע. עד אז, ניתן לשנות את גזר הדין, וזו הסיבה שביום זה מרבים

בלימוד תורה, בנתינת צדקה, בתפילות ''הושענא'', בהקפות סביב הבימה ובנענועי הלולב. ביום זה מרבים בסעודה כמו בחג. נוהגים להישאר ערים בלילה אור להושענא רבה ולקרוא את חומש 'דברים' ואת כל ספר 'תהילים'.

חביטת ערבות הושענא רבה

בבוקר יום השביעי של סוכות, מרבים באמירת 'הושענות'. חוזרים על תפילת 'הושענא', של כל ימות החג ומקיפים את 'בימת' בית הכנסת שבע פעמים. לכן, בגלל ריבוי באמירת הושענא, נקרא יום זה 'הושענא רבה'. בסיום תפילות 'הושענא' לוקחים אגודה של חמישה בדי ערבה וחובטים אותם בקרקע (מנהג שהנהיגו הנביאים, שטעמיו מיוסדים על תורת הסוד).

 |

Visitors Comments:

 Add Your Comment!


 חיפוש בגוגל
Google
 הצטרף לרשימת התפוצה שלנו

הכנס את כתובת האימיל שלך


רדיו ו TV  |  ארכיון  |  לינקים  |  פרסם איתנו  |  אודות האתר  |   צור קשר

Links » News Sports Business Weather
This Website | Powered by mynewspaperwebsite.com Copyright 2006-2008 All rights reserved   Israelis in Canada